Hindi naging hadlang ang layo o ang pagtawid sa isla kung ang hangarin ay makatulong sa ating mga kababayan.
Ang Ako Bicol PartyList ay patuloy sa distribusyon ng mga food packs sa mga kababayan natin na labis na naapektuhan ng sunud-sunod na bagyo.
Higit sa 258 na benepisyaryo ang nakatanggap ng food packs sa Brgy. Namanday (isla sa Bacacay, Albay) mula sa partido. May munting palaro rin ang inihanda para sa matatanda’t bata kahit papaano ay maibsan ang kanilang mga lungkot.

Mula sa Namanday nagtungo rin ang Ako Bicol PartyList sa Brgy. Busdac, Bacacay upang mabigyan ang 271 na benepisyaryo na lubos ding na naapektuhan ng kalamidad.

Hindi makakaila ang kasiyahang nadarama ng ating mga kababayan ng maabot sa kanila ang handog na food packs.
Maliban sa food packs may dala rin na mga damit at laruan para sa mga bata.

Nagpapaabot ng malaking pasasalamat ang Ako Bicol PartyList sa mga partners natin na patuloy na nagbibigay at nagpapaabot ng tulong at suporta sa atin upang ipamahagi ang lahat ng ito sa ating mga kababayan.

Maraming salamat po!

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TabangsaKalamidad
#Namanday
#Busdac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s