PARA SA BAYAN – Yan ang inspirasyon ng ating mga matatapang na COVID-19 frontliners ng Legazpi City 911 Command Center sa siyudad ng Legazpi. Ang mga PPEs na hatid natin ay makakatulong sa mga frontliners na magampanan ang kanilang tungkuling protektahan ang mga Albayano laban sa banta ng Corona Virus.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#WeHealAsOne
#COVID19PH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s