Pinangenotan ni Mr. Jerson Alvarez (Ako Bicol Camarines Sur Provincial Coordinator) ang paglibot sa mga eskwelahang naging benepisyaryo nin proyektong “Aklat Sa Kaunlaran ng Bicol (AKB)” kan Ako Bicol Party List asin Children’s International Philippines Inc. sa Partido Area, Camarines Sur ngunyan na aldaw, Pebrero 19, 2020. Ini sarong paagi nin pagasigurar na mapano an gabos na library ki mga librong makakatabang sa mga kaakian na makabasa asin makasabot ki English. An inisyatibong ini ay nakapalaman sa irarom kan mahiwasang programang “Tabang sa Edukasyon” kan Ako Bicol Party List na mawot makapagtao nin patas na oportunidad sa pagklase sa gabos na Bicolano.

Image may contain: sky and outdoor

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa
#TabangsaEdukasyon
#AklatsaKaunlaranNgBicol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s