Pinangungunahan ni Cong. Alfredo A. Garbin, Jr. ang pagdinig sa isinusulong na pagpapalawak ng regulasyon ng mga ‘tobacco products’ at ‘electronic smoking devices’ para masiguradong ang lahat ng mga ito ay ligtas gamitin at ang mga kumpanyang nasa likod ng mga ito ay may pananagutan sa ating pamahalaan.

#AkoBicolPartyList

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s