Nakikisaro po ang Ako Bicol sa gabos na naapektaran kan Bagyong #TisoyPH. Nangangapodan po kami sa gabos na Bikolano sa bilog na rehiyon kan Bicol na magtarabangan sa pagbangon kan lambang saro. Nagtutubod po an Ako Bicol sa kusog kan buot kan mga Bikolano sa likod kan anumang kalamidad magpoon kaidto, ngunyan, sagkod pa man.

#AkoBicolPartyList
#KatabangnaKasurogpa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s