Recent Posts

Ako Bicol Nagsagawa ng Oryentasyon sa Del Gallego, Camarines Sur (Educational Assistance Orientation)

Muling nagsagawa ng oryentasyon ang Ako Bicol para sa mga benepisyaryong mag-aaral sa Del Gallego, Camarines Sur noong Agosto 4, 2019. Pinangunahan ni Jerson Alvarez (Camarines Sur Provincial Coordinator) ang … Continue reading Ako Bicol Nagsagawa ng Oryentasyon sa Del Gallego, Camarines Sur (Educational Assistance Orientation)